การรณรงค์กำจัดยุงลาย ในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) 15 มิถุนายน 2564

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประกาศ ปรับรูปแบบการ

 75 total views,  3 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 5 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

 70 total views,  15 views today

Read more

สัญญาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการและหนังสือยินยอมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกอาชีพ (ทวิภาคี) ปีการศึกษา 2564

สัญญาการฝึกประสบการณ

 150 total views,  1 views today

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

 1,146 tot

 1,146 total views,  5 views today

Read more