งานการเงิน

นางอำไพวรรณ สุวรรณชาตรี
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานการเงิน

นางอัสนะฮ์ สายวารี
ตำแหน่ง ครู
ทำหน้าที่ รองหัวหน้างานการเงิน

นางสุวภัทร แก้วสองศรี
ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวนันท์นภัส ทองคำ
ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานการเงิน

1,003 total views, 1 views today