งานบัญชี

นางสาวอัยนิง อามิง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานบัญชี

นางนูรีดา กูโน
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ รองหัวหน้างานบัญชี

นางสาวรัตมา ยูโซ๊ะ
ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานบัญชี

1,080 total views, 1 views today