งานบุคลากร

นางดวงใจ งามศิริ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวกรองกาญจน์ เอกพิพัฒน์วงศ์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ รองหัวหน้างานบุคลากร

นางโสริยา ดาโอะ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวเอมอร เนื่องตีบ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

1,084 total views, 4 views today