งานประชาสัมพันธ์

นางสาววันทนีย์ เฉียดกลาง
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวโนรี เจะนาอิ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวอานิส พงค์ประเสริฐ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวซากีนา ดะแซ
ตำแหน่ง ครู พิเศษสอน
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นายสุลัยมาน สุหลง
ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

 1,221 total views,  1 views today