งานพัสดุ

นางสุดารัตน์ สุวรรณโน
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวกชพรรณ แซ่หย่อง
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ รองหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวนิภาพร เทพบัวแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางนุชนารถ มารมย์
ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

1,040 total views, 1 views today