งานวัดผลและประเมินผล

นางสุวิมล วีรพัฒนานนท์
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสมใจ ถมมาลี
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ รองหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวศลิษา ศรีสุข
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน

นางนัชชา ศรีสมปอง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน

 1,004 total views,  2 views today