งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางโสริยา ดาโอะ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวซากีนา ดะแซ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวสุไวบะห์ ดีมะดี
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวสายสุนีย์ วงศ์อุ่น
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน

288 total views, 5 views today