งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

นางสาวรัตซีดา มูดอ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

นางสาวมาดีฮะ แมะอี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

428 total views, 5 views today