งานสื่อการเรียนการสอน

นายมูฮำหมัดรีดูวาล ดอเลาะ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวซากีนา ดะแซ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ทำหน้าที่ รองหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวโนรี เจะนาอิ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวกรองกาญจน์ เอกพิพัฒน์วงศ์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน

นายสุลัยมาน สุหลง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน

750 total views, 1 views today