งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นายสัฟวี คะผ๊ะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวสุณิสา เพ็ชรสิงห์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

450 total views, 4 views today