งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

กยศ.ปีการศึกษา 2563
ผู้กู้รายใหม่
ผู้กู้รายเก่าเลื่อนระดับชั้น
ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา

 1. ผู้กู้รายใหม่ คือ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่เคยกู้ยืมเลย
  **ให้นักศึกษาเข้าระบบ www.studentloan.or.th ผ่านระบบ e-Studentloan
  สำหรับผู้กู้ กยศ. เพื่อลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 2. ผู้กู้รายเก่าเลื่อนระดับชั้น/ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา คือ ผู้กู้มากจากระดับ ปวช. และผู้กู้มาจาก ม.6 แล้วมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ในระดับ ปวส.
 3. ขั้นตอนการดำเนินการ
  3.1 ลงทะเบียนยื่นแบบขอกู้ผ่านระบบ e-Studentloan พร้อมปริ้นแบบยืนยันเตรียมส่งวันเปิดเทอม (ทั้งผู้กู้รายใหม่ รายเก่าตามข้อ 1. และ ข้อ 2.)
  3.2 ผู้กู้ยืมจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น สาขาไหนก็ได้ที่สะดวก
  3.3 นักศึกษาที่จะกู้กยศ.และต้องการจะกู้ค่าเทอม จะต้องชำระค่าเทอมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เลขที่ใบเสร็จของค่าเทอม

ดาวน์โหลดเอกสารงานแนะแนว ฯ561 total views, 2 views today