งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวอานิส พงค์ประเสริฐ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสุนิสา หลงราม
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานแนะอาชีพและจัดหางาน

461 total views, 3 views today