ผู้บริหารสถานศึกษา

นายอิสมัน อิสสะมะแอ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ

นายเอกองค์ หลงราม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายรอมลี เจะเฮาะ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายยุทธนา โกสุธรรม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา

1,216 total views, 6 views today