ผู้บริหารสถานศึกษา

นายอิสมัน อิสสะมะแอ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ

นายเอกองค์ หลงราม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายยุทธนา โกสุธรรม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา

นายสมภพ เพชรภักดี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวสุชากร แก้วไฝ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

2,244 total views, 1 views today