ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายเอกองค์ หลงราม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางอำไพวรรณ สุวรรณชาตรี
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานการเงิน

นางดวงใจ งามศิริ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานบุคลากร

นายอารีฟีน คาเรง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสุดารัตน์ สุวรรณโน
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวศลิลสิริ รัตนมหันต์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวอัยนิง อามิง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานบัญชี

นางมาลินี นวลแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาววันทนีย์ เฉียดกลาง
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 1,175 total views,  2 views today