ภาควิชาคหกรรมธุรกิจ

นางสาวพุชศวัลย์ แก้วประเทือง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้าภาควิชา

นางสาวอารีย์ มณีประวัติ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี

1,145 total views, 2 views today