ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวกรองกาญจน์ เอกพิพัฒน์วงศ์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้าภาควิชา

นายอารีฟีน คาเรง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวเนธิษา พรหมคงบุญ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวรออีซัน ลอตง
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ เจ้าหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวแวเมาะห์ เจะหาด
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายมูฮำหมัดรีดูวาล ดอเลาะ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

1,456 total views, 1 views today