ภาควิชาประชาสัมพันธ์และภาษาต่างประเทศ

นางนัฐธมล ก่ำสี
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวสีตีนออาซียัน บือราเฮง
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวสุไวบะห์ ดีมะดี
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวอานิส พงค์ประเสริฐ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

1,255 total views, 1 views today