ภาควิชาประชาสัมพันธ์และภาษาต่างประเทศ

นางนัฐธมล ก่ำสี ตำแหน่ง พนักงานราชการครู ทำหน้าที่ หัวหน้าภาควิชา
นางสาวสีตีนออาซียัน บือราเฮง ตำแหน่ง พนักงานราชการครู ทำหน้าที่ หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวสุไวบะห์ ดีมะดี ตำแหน่ง พนักงานราชการครู ทำหน้าที่ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวอานิส พงค์ประเสริฐ ตำแหน่ง พนักงานราชการครู ทำหน้าที่ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

86 total views, 1 views today