ภาควิชาประชาสัมพันธ์และภาษาต่างประเทศ

นางนัฐธมล ก่ำสี
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้าภาควิชา
นางสาวสีตีนออาซียัน บือราเฮง
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่
หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวสุไวบะห์ ดีมะดี
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวอานิส พงค์ประเสริฐ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

261total visits,3visits today