ภาควิชาออกแบบและแฟชั่น


นางจุฑารัตน์ กาลกรณ์สุรปราณี
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่
หัวหน้าคณะวิชา และหัวหน้าภาควิชา
นางสาวนูรีซัน ดาโอะ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวนูรีซัน มะลี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

267total visits,3visits today