ภาควิชาออกแบบและแฟชั่น

นางสาวนูรีซัน ดาโอะ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รักษาการณ์ในตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาออกแบบและแฟชั่น

นายสุไลมาน สัญญา
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู

นางสาวฮัฟเซาะห์ นิยมเดชา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวอลิษา สุวรรณกิจ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

827 total views, 4 views today