ภาควิชาอาหารและโภชนาการ

นายสิปนนท์ ชายแก้ว
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
ทำหน้าที่ หัวหน้าภาควิชาอาหารและโภชนาการ


นางอัสนะฮ์ สายวารี
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
ทำหน้าที่ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายสัฟวี คะผ๊ะ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานผลิตผลการค้าฯ

นางโสริยา ดาโอะ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวกชพรรณ แซ่หย่อง
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานวิจัย

นางสาวศลิษา ศรีสุข
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

1,576 total views, 7 views today