ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางดวงใจ งามศิริ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ หัวหน้าภาควิชา
นายเฟาซาน สุวรรณมงคล
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู

247total visits,3visits today