ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางดวงใจ งามศิริ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ หัวหน้าภาควิชา

นายเฟาซาน สุวรรณมงคล
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1,213 total views, 2 views today