ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอกรงปินัง

  • เปิดสอนหลักสูตร ปวส.
  • เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น

นางสาวโสรยา ตาแก๊ะ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอกรงปินัง

นายมูฮำหมัดรีดูวาล ดอเลาะ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน , เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอกรงปินัง

นางสาวแวนะ มาฮะ
ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ
ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอกรงปินัง

1,291 total views, 1 views today