ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอกรงปินัง

  • เปิดสอนหลักสูตร ปวส.
  • เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น
นางสาวโสรยา ตาแก๊ะ
ตำแหน่ง
พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอกรงปินัง
นายมูฮำหมัดรีดูวาล ดอเลาะ
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่ หัวหน้างานสื่อฯ
นางสาวแวนะ มาฮะ
ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ

229total visits,3visits today