ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอกรงปินัง

  • เปิดสอนหลักสูตร ปวส.
  • เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น
นางสาวโสรยา ตาแก๊ะ
ตำแหน่ง
พนักงานราชการครู
ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอกรงปินัง
นายมูฮำหมัดรีดูวาล ดอเลาะ ตำแหน่ง พนักงานราชการครู ทำหน้าที่ หัวหน้างานสื่อฯ
นางสาวแวนะ มาฮะ
ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ

87 total views, 1 views today