หลักสูตรปริญญาตรี

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

764total visits,4visits today