กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก

เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกันจัดกิจกรรม โดยมีการจัดให้มีการแข่งขันและกิจกรรมต่าง ๆ และมอบของเล่นและอุปกรณ์การเรียนให้เป็นรางวัล