ผู้อำนวยการมอบของขวัญวันเด็กให้นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บ้านบาโงยบาแด)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอิสมัน อิสสะมะแอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา พร้อมด้วยนายยุทธนา โกสุธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางนูรีดา กูโน หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บ้านบาโงยบาแด) โดยมีนางจิรภรณ์ รัตตกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มอบของขวัญให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 อีกจำนวนหนึ่ง