ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพิเศษของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นายอิสมัน อิสสะมะแอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ในนามประธานอาชีวศึกษายะลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมต้อนรับ พันเอกสุตศรัณย์ ลำเจียก ฝ่ายอำนวยการ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะ ในโอกาสตรวจติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อดูแนวทางการจัดการเรียนการสอน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 รวมถึงมาตรการบริหารจัดการการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมหอพักโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐอีกด้วย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ในวันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563

« 1 ของ 2 »

326 total views, 2 views today