หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 ดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และเข้าคณะ เข้าตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา โดยมีผู้บริหาร ตัวแทนครู จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐในจังหวัดยะลาให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล