ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธ ที่ 3 กันยายน 2563 นายอิสมัน อิสสะมะแอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับนายสรศักดิ์ หลีเส็น ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษายะลา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา