งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้เกษียณในปีนี้ประกอบด้วย นายอิสมัน อิสสะมะแอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และนางสาวนิภาพร เทพบัวแก้ว (พี่สาว) พนักงานราชการ (งานพัสดุ) ณ ห้องรอยัลปาร์ค โรงแรมปาร์ควิวยะลา