ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวัน “วันบิดาแห่งฝนหลวง”

วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายเอกองค์ หลงราม พร้อมด้วยนายวสุชากร แก้วไฝ รองผู้อำนวยการ นางสาววันทนีย์ เฉียดกลาง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นางสาวเอมอร เนื่องตีบ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ให้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “วันบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธี