เข้าพบท่านเอกอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา พร้อมด้วยนายยุทธนา โกสุธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูนูรีซัน ดาโอะ ครูณัฐธมล ก่ำสี และนักศึกษาภาควิชาออกแบบและแฟชั่น เข้าพบท่านเอกอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เพื่อออกแบบและตัดชุดประจำชาติ และแฟชั่นกิตติมศักดิ์ กับกิจกรรม the 2nd Next Big Design Contest ในงานมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10