พิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ และการแข่งขันทักษะ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา

วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา นำทีมผู้บริหาร ครูและนักศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธีเปิด ณ อาคารหอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา