งานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้อำนวยการย้ายเข้าและย้ายออกจาก อศจ.ยะลา 11/11/2563