ผอ.มอบเกียรติบัตรในวันไหว้ครูและระลึกพระคุณครู

« 1 ของ 4 »