ผู้อำนวยการร่วมให้การต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา