ศึกษาธิการจังหวัดยะลาเยี่ยมชมการจัดทำหน้ากากอนามัย