ออกบูธแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ