พิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ และการแข่งขันทักษะ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา

วันอังคาร ที่ 22 ธัน

 306 total views,  1 views today

Read more

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่

 238 total views,  1 views today

Read more

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการตรวจครุภัณฑ์คงเหลือสิ้นปี ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯกรงปินัง

วันอังคาร ที่ 10 พฤศ

 113 total views

Read more