พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอกรงปินัง

วันพุธ ที่ 9 กันยายน

76 total views, 3 views today

Read more

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธ ที่ 5 สิ

196 total views, 1 views today

Read more

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพิเศษของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นายอิสมัน อิสสะมะแอ

325 total views, 1 views today

Read more