นายยุทธนา โกสุธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมนางสาวโสรยา ตาแก๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำอำเภอกรงปินัง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกฯ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส

 25,569 to

 25,569 total views,  32 views today

Read more

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เปิดครัวปรุงอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจาก ภัยพิบัติอุทกภัย

 154 total

 154 total views

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัด ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

 228 total

 228 total views

Read more