Loading Events

Events for พฤศจิกายน 2019

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย เข้ารับการสัมภาษณ์การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ไปราชการ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ วอศ.ยล. ไปราชการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนด้านอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัตงานในระดับภูมิภาค ณ วอศ.ปทุมธานี

ผู้อำนวยการ วอศ.ยล. ไปราชการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนด้านอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัตงานในระดับภูมิภาค ณ วอศ.ปทุมธานี

พุทธศาสนิกชน วอศ.ยะลา ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ วัดนิโรธ (วัดหัวควน)

ผู้อำนวยการ วอศ.ยล. ไปราชการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนด้านอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัตงานในระดับภูมิภาค ณ วอศ.ปทุมธานี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2562 ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา

31
1

กฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2562

กฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2562

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ไปราชการ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ไปราชการ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ไปราชการ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการไปราชการ จังหวัดปทุมธานี

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการไปราชการ จังหวัดปทุมธานี

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการไปราชการ จังหวัดปทุมธานี

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการไปราชการ จังหวัดปทุมธานี

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการไปราชการ จังหวัดปทุมธานี

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ ไปราชการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร

+ Export Events