Loading Events

Events for มกราคม 2020

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์

ผู้อำนวยการไปราชการ ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563

ผู้อำนวยการไปราชการ ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563

ผู้อำนวยการไปราชการ ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563

ผู้อำนวยการไปราชการ ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563

ผู้อำนวยการไปราชการ ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563

3
4
5

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 16-1/2563 ณ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

11

งานแนะแนวร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยา

งานแนะแนวร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยา

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชุมที่ มนร.

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ไปราชการ จังหวัดสงขลา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ประชุม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563 วอศ.ยะลา

วันครู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมณรงค์การใช้ถุงผ้าและการเก็บขยะ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

18

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลาขอใช้สถานที่

20
21

กิจกรรมจิตอาสา นักศึกษา 1 พันคน

23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
+ Export Events